Aktuality

Pre zobrazenie všetkých video – Bohoslužieb
alebo priamých prenosov z Bohoslužieb kliknite tu

OZNAM:

Milí členovia nášho cirkevného zboru, vážení sympatizanti a podporovatelia,
bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, oznamujeme Vám že Vaše ofery a príspevky je možné posielať elektronicky na č.ú. Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – cirkevného zboru Michalovce
IBAN: SK55 7500 0000 0040 3039 0669, ČSOB banka

V správe pre prijímateľa uveďte prosím účel ofery, príspevku :

DAN – platba cirkevnej dane
ZBOR – na slávu Božiu /prevádzkové potreby zboru
ZBIERKA – účelová zbierka
KAZATEL – podpora kazateľa
Podľa Vášho uváženia môžte a nemusíte uviesť meno a priezvisko prispievateľa.

Oznamy 25.09.2022

– Biblická hodina v stredu 28. 9. 2022 o 16 : 00 hod. 
– Konfirmačná príprava  v piatok 30. 9. 2022 , 1. roč. – 15 : 30 hod. ; 2. roč. 16 : 00 hod.  
– Stretnutia nedeľnej školy sú v rámci dopoludňajších bohoslužieb
– Otvorenie školského roka Biblická škola, bohoslužby 1. 10. 2022 o 9 : 30 hod. v Michalovciach

Po stopách reformácie

Poznávací zájazd pre seniorov

Štvrtok 6. októbra 2022 sa uskutoční poznávací zájazd pre seniorov do Maďarska, kde navštívime obce Boldva a Edelény. Účastnícky príspevok je 30 € na osobu, ktorý zahŕňa cestovné, obed a vstup do kaštieľa. Odchod autobusu je o 6:30 z Michaloviec z parkoviska pri reformovanom kostole, ktorý pokračuje cez Košice, Staničné námestie o 7:30. Ďalšie možné zastávky po trase do Košíc pre prihlásených po dohode. Predpokladaný príchodu späť do Michaloviec je medzi 19:30 -20:00 hod.

Prihlásiť sa je možné najneskôr do 3. októbra 2022 telefonicky na čísle 0902 714 183 (kontaktná osoba Marika Géciová), e-mailom na adrese remidia@remidia.sk alebo prostredníctvom Vašich duchovných. Počet miest je obmedzený.

Deň rodín

V sobotu 8. októbra 2022 sa uskutoční Deň rodín so začiatkom o 10:00 v reformovanom kostole v Lúčkach. Program začne rodinnou bohoslužbou, po ktorej bude nasledovať spoločný čas rozhovorov, rodinných hier, obed, prechádzka k šírave na hrádzu a iné. Tešíme sa na spoločný čas s Vami.

S prianím Božieho požehnania

Marika Géciová

Zbierka pre Ukrajinu

– Veľká potreba zbierať deky, prikrývky, spacie vaky, všetko zabalené osobitne

Poďakovanie:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii projektu video-prenosov z nášho reformovaného kostola a naďalej zabespečujú túto službu.
Prenosy On-line Bohoslužieb sú uskutočňované vďaka finančnej podpore Mesta Michalovce.

Písaná kázeň 05.12.2021

Prajeme všetkým hojnosť Božieho požehnania.

Ing. Jaroslav Bánoci – kurátor zboru

Mgr.Juraj Gajdošoci – zborový farár

Oznamy RE-MI-DIA, n.o.

*Reformovaný kalendár 2022*

Reformovaný kalendár 2022 je už hotový a pripravený na distribúciu. Cena
za kus 6,- €.