Aktuality

,

Oznamy 14.4.2024

– Biblická hodina v stredu 17. 4. 2024 o 16:00 hod. 
– Príprava konfirmandov v piatok 19. 4. 2024 o 16:00 hod. 
– Preskúšanie konfirmandov 2. ročníka 21. 4. 2024 po dopol. bohoslužbách. 
– Stretnutie žien 21. 4. 2024 o 16:00 hod. –  Zodpovednosť za svoj život, prednáša Denisa Kuruc Vargová, farárka ECAV     

.

.

.

.

Oznam

Milí členovia nášho cirkevného zboru, vážení sympatizanti a podporovatelia,
bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, oznamujeme Vám že Vaše ofery a príspevky je možné posielať elektronicky na č.ú. Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – cirkevného zboru Michalovce
IBAN: SK55 7500 0000 0040 3039 0669, ČSOB banka

V správe pre prijímateľa uveďte prosím účel ofery, príspevku :

DAN – platba cirkevnej dane
ZBOR – na slávu Božiu /prevádzkové potreby zboru
ZBIERKA – účelová zbierka
KAZATEL – podpora kazateľa
Podľa Vášho uváženia môžte a nemusíte uviesť meno a priezvisko prispievateľa.

Poďakovanie:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii projektu video-prenosov z nášho reformovaného kostola a naďalej zabezpečujú túto službu.
Prenosy On-line Bohoslužieb sú uskutočňované vďaka finančnej podpore Mesta Michalovce.