Aktuality

Oznamy 17. 10. 2021

Biblická hodina je v stredu 20. 10. 2021 o 16 : 00 hod.
– Stretnutie spevokolu bude v stredu 20.10.2021 o 17 : 00 hod.
– Konfirmačná príprava je v piatok 22. 10. 2O21 o 16 : 00 hod.
– Svätá večera Pánova – Nové víno je plánovaná na nedeľu 31.10.2021.

Pre zobrazenie všetkých video – Bohoslužieb
alebo priamých prenosov z Bohoslužieb kliknite tu

OZNAM:

Milí členovia nášho cirkevného zboru, vážení sympatizanti a podporovatelia,
bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, oznamujeme Vám že Vaše ofery a príspevky je možné posielať elektronicky na č.ú. Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – cirkevného zboru Michalovce
IBAN: SK 36 5200 0000 0000 1114 2477

V správe pre prijímateľa uveďte prosím účel ofery, príspevku :

DAN – platba cirkevnej dane
ZBOR – na slávu Božiu /prevádzkové potreby zboru
ZBIERKA – účelová zbierka
KAZATEL – podpora kazateľa
Podľa Vášho uváženia môžte a nemusíte uviesť meno a priezvisko prispievateľa.
Prajeme všetkým hojnosť Božieho požehnania.
Ing. Jaroslav Bánoci – kurátor zboru

Mgr.Juraj Gajdošoci – zborový farár

https://www.kalvin.sk/wp-content/uploads/2021/09/parte-A5_page-0001.jpg
https://www.kalvin.sk/wp-content/uploads/2021/09/vzdelavanie-v-cirkvi-RKCS-plagat.jpg