Aktuality

Oznamy 25. 11. 2021

Na druhú adventnú nedeľu 5.12.2021 bude na tejto stránke zboru zverejnená písaná adventná kázeň.
Všetkým prajeme požehnaný Advent 2021!
– Individuálna pastorácia prebieha po dohode s duchovným
– Ohlásené zborové podujatia dňa 21.11.2021 sú pozastavené
.

Písaná kázeň 28.11.2021

Pre zobrazenie všetkých video – Bohoslužieb
alebo priamých prenosov z Bohoslužieb kliknite tu

OZNAM:

Milí členovia nášho cirkevného zboru, vážení sympatizanti a podporovatelia,
bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, oznamujeme Vám že Vaše ofery a príspevky je možné posielať elektronicky na č.ú. Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – cirkevného zboru Michalovce
IBAN: SK 36 5200 0000 0000 1114 2477

V správe pre prijímateľa uveďte prosím účel ofery, príspevku :

DAN – platba cirkevnej dane
ZBOR – na slávu Božiu /prevádzkové potreby zboru
ZBIERKA – účelová zbierka
KAZATEL – podpora kazateľa
Podľa Vášho uváženia môžte a nemusíte uviesť meno a priezvisko prispievateľa.
Prajeme všetkým hojnosť Božieho požehnania.
Ing. Jaroslav Bánoci – kurátor zboru

Mgr.Juraj Gajdošoci – zborový farár

Oznamy RE-MI-DIA, n.o.

TRVANLIVÁ LÁSKA
Adventná potravinová zbierka

Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi už tretíkrát organizuje
adventnú potravinovú zbierku Trvanlivá láska pre sociálne slabých, do
ktorej sa zapája aj naša n.o.
Kedy: *28.11 – 13.12.2021*
*Zbierame* – hodnota jedného balíka cca 10,- €
– trvanlivé potraviny
(múka, cukor, cestoviny, konzervy, káva, čaj, niečo
sladké, vianočné)
– drogériu – tuhé mydlá, zubné pasty, detské plienky

Darovať môžete aj – deky, prikrývky, rukavice, čiapky, šály, vetrovky.
(používané veci je potrebné vyprať)

*Daruj vianočnú pohľadnicu*
V rámci tejto zbierky sa môžu zapojiť aj deti, mládež alebo ktokoľvek má
záujem, vytvorením vianočnej pohľadice s venovaním.
Pohľadnicu môžete vložiť do balíčka alebo ich rozdáme my pri odovzdávaní
balíčkov.

V prípade, že máte nejaké otázky alebo sa chcete zapojiť do tejto zbierky,
kontaktujte č. 0902714183 alebo e-mailom.

*Vzdelávanie táborových vedúcich*
Dňa 26.11.2021 sa o 18:00 uskutoční online vzdelávanie vedúcich Detských
letných biblických táborov.
Link sa pridá v deň vyučovania v udalosti na facebooku.

*Reformovaný kalendár 2022*

Reformovaný kalendár 2022 je už hotový a pripravený na distribúciu. Cena
za kus 6,- €.