Aktuality

,

,

 

https://www.kalvin.sk/wp-content/uploads/2023/03/plagat_palin_spomienkove_sb-768x1086.jpg

..

..

Oznamy 19.03.2023

– Biblická hodina v stredu  22. 3. 2023 o 16 : 00 hod.
– Nácvik spevokolu v stredu 22. 3. 2023 o 17 : 00 hod.    
– Príprava konfirmantov v piatok nebude.      
– Kajúce bohoslužby v piatok nebudú.  
– Stretnutie rodičov konfirmantov prvého ročníka v nedeľu 26. 3. 2023 po dopoludňajších bohoslužbách.  

.

.

.

.

.

.

Platba Kartou

Od 12.2.2023 je možné ofery uhradiť debetnou alebo kreditnou kartou.

https://www.kalvin.sk/wp-content/uploads/2023/02/na-cybersecurity-risks-300x155.jpg

.

.

Oznam

Milí členovia nášho cirkevného zboru, vážení sympatizanti a podporovatelia,
bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, oznamujeme Vám že Vaše ofery a príspevky je možné posielať elektronicky na č.ú. Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – cirkevného zboru Michalovce
IBAN: SK55 7500 0000 0040 3039 0669, ČSOB banka

V správe pre prijímateľa uveďte prosím účel ofery, príspevku :

DAN – platba cirkevnej dane
ZBOR – na slávu Božiu /prevádzkové potreby zboru
ZBIERKA – účelová zbierka
KAZATEL – podpora kazateľa
Podľa Vášho uváženia môžte a nemusíte uviesť meno a priezvisko prispievateľa.

Poďakovanie:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii projektu video-prenosov z nášho reformovaného kostola a naďalej zabespečujú túto službu.
Prenosy On-line Bohoslužieb sú uskutočňované vďaka finančnej podpore Mesta Michalovce.