Vedenie zboru

Predsedníctvo

Juraj Gajdošoci, Mgr. – zborový farár

Andreja Sládkoviča 7 071 01 Michalovce

+421 56 333 71 73
+421 905 746 744

gajdosocijuraj@azet.sk

Jaroslav Bánoci, Ing. – kurátor zboru, presbyter

Remeselnícka 33 071 01 Michalovce
+421 56 642 09 06
+421 903 904 483


banocijaroslav@gmail.com

Prevádzkovo-Hospodárska komisia

Matúš Gazdovič – presbyter, zapisovateľ

J.Hollého 70 071 01 Michalovce
+42156 643 59 49
+421 905 627 935


mgazdovic@zoznam.sk

Michal Kontra – presbyter

J.Bottu 24 071 01 Michalovce

+42156 642 01 70
+421 905 394 564

Juraj Čisár – presbyter

Topoľová 8, Michalovce

+421 903 264 522


juraj.cisarww@gmail.com

Ing. Patrik Sabov – presbyter

Grófa Antala Sztárayho 7, 071 01 Michalovce

+421 903 553 457


patriksabov@zoznam.sk

Július Sabo – presbyter
Humenská 13, Michalovce

+421 905 464 682
juliussabo52@gmail.com

Finančná komisia

Martin Ohriska, Ing. – presbyter, pokladník

Brezová 25 071 01 Michalovce

+421 905 209 338

mohriska@gmail.com

Štefan Vajda ml. – presbyter

Severná 4, Michalovce

+421 949 628 306


pista155@gmail.com

Dušan Godočík – presbyter

Zemplínska 40 071 01 Michalovce

+421 903 216 380

Milan Gajdoš, Ing. – presbyter

Hrnčiarska 44 071 01 Michalovce

+42156 642 01 10
+421 917 083 181


gajdos.milan44@gmail.com

Revízna komisia

Zdeno Virčík, Ing. – presbyter

Okružná 94 071 01 Michalovce

+42156 642 351 80
+421 902 255 565
+421 903 764 928

virzde@wmx.sk

Radoslav Soták, JUDr. – presbyter

Gogoľa 94 071 01 Michalovce

+421 907 106 449


radoslavsotak@gmail.com

 

Marta Gajdošová, Mgr. – presbyter

Hrnčiarska 44 071 01 Michalovce

+42156 642 01 10

Komisia pre prácu s deťmi a mldežou

Blažej Knežo, Ing. – presbyter

J.Švermu 19 071 01 Michalovce

056 643 30 04
+421 903 419 59


knezob@gmail.com

Erika Jutková, MUDr. – presbyter

Cyrila a Metoda 32 071 01 Michalovce

056 643 37 34
+421 915 867 183


jutkovaerika@gmail.com

Timea Sotáková, JUDr. – presbyter

Gogoľa 19 071 01 Michalovce

+421 908 991 373

timi78@post.sk

Viera Bánociová, Mgr. – presbyter

Kapušianska 16 071 01 Michalovce

+421 910 994 334


viera.banociova@gmail.com

Misijno – Dijakonická komisia

Marta Sotáková – presbyter

Gogoľa 19 071 01 Michalovce

056 642 18 76

Anna Tomašuľová – presbyter

Rázusa 9 071 01 Michalovce

056 644 32 04
+421 907 293 321

Jozefína Štefančíková – presbyter

Jána Bottu 2, Michalovce

+421 908 970 729

Predsedníctvo

Juraj Gajdošoci, Mgr. – zborový farár

Andreja Sládkoviča 7 071 01 Michalovce

+421 56 333 71 73
+421 905 746 744

gajdosocijuraj@azet.sk

Jaroslav Bánoci, Ing. – kurátor zboru, presbyter

Remeselnícka 33 071 01 Michalovce
+421 56 642 09 06
+421 903 904 483


banocijaroslav@gmail.com

Prevádzkovo-Hospodárska komisia

Matúš Gazdovič – presbyter, zapisovateľ

J.Hollého 70 071 01 Michalovce
+42156 643 59 49
+421 905 627 935


mgazdovic@zoznam.sk

Michal Kontra – presbyter

J.Bottu 24 071 01 Michalovce

+42156 642 01 70
+421 905 394 564

Juraj Čisár – presbyter

Topoľová 8, Michalovce

+421 903 264 522


juraj.cisarww@gmail.com

Ing. Patrik Sabov – presbyter

Grófa Antala Sztárayho 7, 071 01 Michalovce

+421 903 553 457


patriksabov@zoznam.sk

Július Sabo – presbyter
Humenská 13, Michalovce

+421 905 464 682
juliussabo52@gmail.com

Finančná komisia

Martin Ohriska, Ing. – presbyter, pokladník

Brezová 25 071 01 Michalovce

+421 905 209 338

mohriska@gmail.com

Štefan Vajda ml. – presbyter

Severná 4, Michalovce

+421 949 628 306
pista155@gmail.com

Dušan Godočík – presbyter

Zemplínska 40 071 01 Michalovce

+421 903 216 380

Milan Gajdoš, Ing. – presbyter

Hrnčiarska 44 071 01 Michalovce

+42156 642 01 10
+421 917 083 181


gajdos.milan44@gmail.com

Revízna komisia

Zdeno Virčík, Ing. – presbyter

Okružná 94 071 01 Michalovce

+42156 642 351 80
+421 902 255 565
+421 903 764 928

virzde@wmx.sk

Radoslav Soták, JUDr. – presbyter

Gogoľa 94 071 01 Michalovce

+421 907 106 449


radoslavsotak@gmail.com

 

Marta Gajdošová, Mgr. – presbyter

Hrnčiarska 44 071 01 Michalovce

+42156 642 01 10

Komisia pre prácu s deťmi a mldežou

Blažej Knežo, Ing. – presbyter

J.Švermu 19 071 01 Michalovce

056 643 30 04
+421 903 419 59


knezob@gmail.com

Erika Jutková, MUDr. – presbyter

Cyrila a Metoda 32 071 01 Michalovce

056 643 37 34
+421 915 867 183


jutkovaerika@gmail.com

Timea Sotáková, JUDr. – presbyter

Gogoľa 19 071 01 Michalovce

+421 908 991 373

timi78@post.sk

Viera Bánociová, Mgr. – presbyter

Kapušianska 16 071 01 Michalovce

+421 910 994 334


viera.banociova@gmail.com

Misijno – Dijakonická komisia

Marta Sotáková – presbyter

Gogoľa 19 071 01 Michalovce

056 642 18 76

Anna Tomašuľová – presbyter

Rázusa 9 071 01 Michalovce

056 644 32 04
+421 907 293 321

Jozefína Štefančíková – presbyter

Jána Bottu 2, Michalovce

+421 908 970 729