Vedenie zboru

Predsedníctvo

Mgr. Juraj Gajdošoci – zborový farár

Andreja Sládkoviča 7, 071 01 Michalovce
+421 56 333 71 73
+421 905 746 744
gajdosocijuraj@azet.sk

Ing. Jaroslav Bánoci – kurátor zboru, presbyter

Remeselnícka 33, 071 01 Michalovce
+421 56 642 09 06
+421 903 904 483
banocijaroslav@gmail.com

Prevádzkovo – hospodárska komisia

Matúš Gazdovič – presbyter, zapisovateľ

J.Hollého 70, 071 01 Michalovce
+421 56 643 59 49
+421 905 627 935
mgazdovic@zoznam.sk

Michal Kontra – presbyter

J.Bottu 24, 071 01 Michalovce
+42156 642 01 70
+421 905 394 564

Juraj Čisár – presbyter

Topoľová 8, 071 01 Michalovce
+421 903 264 522
juraj.cisarww@gmail.com

Július Sabo – presbyter

Humenská 13, 071 01 Michalovce
+421 905 464 682
juliussabo52@gmail.com

Štefan Vajda ml. – presbyter

Severná 4, 071 01 Michalovce
+421 949 628 306
pista155@gmail.com

Finančná komisia

Dušan Godočík – presbyter

Zemplínska 40, 071 01 Michalovce
+421 903 216 380

Ing. Milan Gajdoš – presbyter

Hrnčiarska 44, 071 01 Michalovce
+42156 642 01 10
+421 917 083 181
gajdos.milan44@gmail.com

Ing. Patrik Sabov – presbyter

Grófa Antala Sztárayho 7, 071 01 Michalovce
+421 903 553 457
patriksabov@zoznam.sk

Revízna komisia

Ing. Zdeno Virčík – presbyter

Okružná 94, 071 01 Michalovce
+42156 642 351 80
+421 902 255 565
+421 903 764 928
virzde@wmx.sk

JUDr. Radoslav Soták – presbyter

Gogoľa 19, 071 01 Michalovce
+421 907 106 449
radoslavsotak@gmail.com

Mgr. Marta Gajdošová – presbyter

Hrnčiarska 44, 071 01 Michalovce
+42156 642 01 10

Komisia pre prácu s deťmi a mládežou

Ing. Blažej Knežo – presbyter

J.Švermu 19, 071 01 Michalovce
056 643 30 04
+421 903 419 59
knezob@gmail.com

MUDr. Erika Jutková – presbyter

Cyrila a Metoda 32, 071 01 Michalovce
056 643 37 34
+421 915 867 183
jutkovaerika@gmail.com

JUDr. Timea Sotáková – presbyter

Gogoľa 19, 071 01 Michalovce
+421 908 991 373
timi78@post.sk

Mgr. Viera Bánociová – presbyter

Kapušianska 16, 071 01 Michalovce
+421 910 994 334
viera.banociova@gmail.com

Misijno – diakonická komisia

Marta Sotáková – presbyter

Gogoľa 19, 071 01 Michalovce
056 642 18 76

Anna Tomašuľová – presbyter

Rázusa 9, 071 01 Michalovce
056 644 32 04
+421 907 293 321

Jozefína Štefančíková – presbyter

Jána Bottu 2, 071 01 Michalovce
+421 908 970 729