Zborové Stretnutia

BOHOSLUŽBY

Nedeľa:

Ranné Bohoslužby: 10:00-11:00

Poobedňajšie Bohoslužby: 16:00-17:00

BIBLICKÁ HODINA

Streda: 11:00-12:00

NÁCVIK SPEVOKOLU

Streda: 17:00

PRÍPRAVA PRE KONFIRMANTOV

Piatok:

1. Ročník: 15:30

2. Ročník: 16:00

MLÁDEŽ

Piatok: 17:00