Kazateľ

Mgr. Juraj Gajdošoci

Narodený v roku 1966 v Sobranciach. Vyrastal v reformovanom cirkevnom zbore v Bežovciach. Denné teologické štúdium absolvoval na univerzite v Komárne. Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil ako seniorátny kaplán. Neskôr ako administrátor a zvolený farár. Kratšie pôsobil v cirkevných zboroch : Lastomír, Jenkovce, Kristy, Tašuľa, Humenné, Vranov nad Topľou. Dlhšie pôsobenie bolo v cirkevných zboroch : Stretava, Stretavka, Vysoká nad Uhom, Blatná Polianka, Svätuš. V súčasnosti je farárom reformovaného cirkevného zboru v Michalovciach.

https://www.kalvin.sk/wp-content/uploads/2022/06/20220606_105054.jpg