Ako sa stať členom zboru

Prihláška do nášho zboru:

https://www.kalvin.sk/wp-content/uploads/2022/04/prihla_scaron_ka_za___lena_zboru.pdf