Aktuality

https://www.kalvin.sk/wp-content/uploads/2022/07/plagat-biblicka-skola_oprava-termin-768x1086.jpg

Linky na informácie a náborový list k Biblickej Škole:

https://www.kalvin.sk/wp-content/uploads/2022/07/Rok-na-Biblickej-skole.docx

https://www.kalvin.sk/wp-content/uploads/2022/07/Naborovy-list-2022-2023-oprava.docx

Oznamy 07.08.2022

– Biblická hodina v stredu 10. 8. 2022 o 16 : 00 hod.
– Možnosť prihlasovania do Biblickej školy 2022 / 2023 ( viď plagát a info ).
– Svätá večera Pánova na Nový chlieb sa uskutoční v nedeľu 21. 8. 2022.

Letné biblické tábory, Červenica 2022 DOKONALÝ PLÁN

Turnus A dorast (od 12 do 17 rokov)

10.7. – 16.7.2022

Turnus B deti (do 12 rokov)

17.7. – 23.7.2022

Turnus C deti (do 12 rokov)

24.7. – 30.7.2022

Účastnícky príspevok: Základný registračný príspevok je 99€. Ďalšie informácie k príspevku na tábor nájdete na internetovej stránke www.remidia.sk

Prihlasovanie prebieha online!!

Všetky turnusy začínajú vždy v nedeľu o 18:00

(registrácia na mieste prebieha od 17:00 do 18:00) a končia v sobotu medzi 9:00 až 10:00 hodinou.

Ubytovanie všetkých detí je zabezpečené na posteliach.

Strava je 5x denne.

Doprava autobusom zabezpečená nie je. Je možnosť využitia zdieľanej dopravy. (Bližšie info pri registrácii).

Kontaktná osoba: Marika Géciová – tel.č.: 0902 714 183

E-mail: tabory@remidia.sk

Podrobnosti: online registračný formulár a iné info nájdete na stránke www.remidia.sk

Svetový deň modlitieb SDM 2022

– uskutoční sa online v sobotu 5. 3. 2022 o 15 : 00 hod. v rim.kat. kostole u Palotínov na Stráňanoch – ,, kostol NSJ Stranany „

Zbierka pre Ukrajinu

– Veľká potreba zbierať deky, prikrývky, spacie vaky, všetko zabalené osobitne

Poďakovanie:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii projektu video-prenosov z nášho reformovaného kostola a naďalej zabespečujú túto službu.
Prenosy On-line Bohoslužieb sú uskutočňované vďaka finančnej podpore Mesta Michalovce.

Písaná kázeň 05.12.2021

Pre zobrazenie všetkých video – Bohoslužieb
alebo priamých prenosov z Bohoslužieb kliknite tu

OZNAM:

Milí členovia nášho cirkevného zboru, vážení sympatizanti a podporovatelia,
bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, oznamujeme Vám že Vaše ofery a príspevky je možné posielať elektronicky na č.ú. Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – cirkevného zboru Michalovce
IBAN: SK55 7500 0000 0040 3039 0669, ČSOB banka

V správe pre prijímateľa uveďte prosím účel ofery, príspevku :

DAN – platba cirkevnej dane
ZBOR – na slávu Božiu /prevádzkové potreby zboru
ZBIERKA – účelová zbierka
KAZATEL – podpora kazateľa
Podľa Vášho uváženia môžte a nemusíte uviesť meno a priezvisko prispievateľa.

Prajeme všetkým hojnosť Božieho požehnania.

Ing. Jaroslav Bánoci – kurátor zboru

Mgr.Juraj Gajdošoci – zborový farár

Oznamy RE-MI-DIA, n.o.

*Reformovaný kalendár 2022*

Reformovaný kalendár 2022 je už hotový a pripravený na distribúciu. Cena
za kus 6,- €.

On line Aliančný modlitebný týždeň 2022

Téma : Šabat – Odpočinok

Témy na jednotlive dni:

Utorok 18 : 00 hod. – vedie AC
Téma: 1.deň – Sabat a identita

Streda 18 : 00 hod. – vedie Ref k.c
Téma: 2. deň – Sabat a Božie zaopatrenie

Štvrtok 18 : 00 hod. – vedie ECM
Téma: 3. deň – Sabat a odpočinok

Piatok 18 : 00 hod. – vedie AC Devleskeri khangeri
Téma: 4. deň – Sabat a súcit

Pripojenie :

ID 368 958 5002

Heslo na ZOOM: CBMI2021
alebo cez link;

https://us02web.zoom.us/j/3689585002?pwd=K29TQ3plQnVGa3NGVHdHOFg3bzJFQT09

Brožúra AMOT 2022

https://drive.google.com/file/d/1CqspzSU-wX-KFU6RtBY8x3GCcySYiOdQ/view?usp=sharing