Aktuality

,

,

 

https://www.kalvin.sk/wp-content/uploads/2022/11/Trvanliva-laska-original-1086x1536.jpg
https://www.kalvin.sk/wp-content/uploads/2022/11/vianocne-koledy-pozvanka-4-1536x1086.jpg

Oznamy 27.11.2022


– Biblická hodina v stredu 30. 11. 2022 o 11 : 00 hod. 
– Stretnutie spevokolu v stredu 30. 11. 2022 o 17 : 00 hod.  
– Konfirmačná príprava v piatok.    
– Kajúce večerné adventné bohoslužby sú v piatok 2. 12. 2022 o 16 : 30 hod. 
– Nedeľná škola pozýva deti na prípravu vianočného programu.
– V kostole sú v ponuke zaujímavé knihy vhodné aj ako darček. 
– Svätá večera Pánova sa uskutoční na štvrtú Adventnú nedeľu a na Prvý sviatok vianočný.
– Misijne diakonické stretnutie a večeru Pánovu máme na štvrtú Adventnú nedeľu 18. 12. 2022. 
– Koncert Vianočne koledy v našom kostole je 11. 12. 2022 o 13 : 00 hod.   
– Všetkým prajeme požehnaný a pokojný Advent 2022!   

 

OZNAM:

Milí členovia nášho cirkevného zboru, vážení sympatizanti a podporovatelia,
bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, oznamujeme Vám že Vaše ofery a príspevky je možné posielať elektronicky na č.ú. Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – cirkevného zboru Michalovce
IBAN: SK55 7500 0000 0040 3039 0669, ČSOB banka

V správe pre prijímateľa uveďte prosím účel ofery, príspevku :

DAN – platba cirkevnej dane
ZBOR – na slávu Božiu /prevádzkové potreby zboru
ZBIERKA – účelová zbierka
KAZATEL – podpora kazateľa
Podľa Vášho uváženia môžte a nemusíte uviesť meno a priezvisko prispievateľa.

Poďakovanie:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii projektu video-prenosov z nášho reformovaného kostola a naďalej zabespečujú túto službu.
Prenosy On-line Bohoslužieb sú uskutočňované vďaka finančnej podpore Mesta Michalovce.