Aktuality

,

,

 

Zbierka

Drahí bratia a sestry,
v týchto dňoch slávime Deň matiek, Deň otcov a Deň rodiny. Všetci, ktorí máme deti
a vnúčatá sa tešíme, keď nás naše deti navštívia a povedia nám Mama, Ocko, alebo Rodičia.
Sú však detičky, ktoré prídu na tento svet z rôznych zdravotných dôvodov predčasne
a nazývame ich predčasniatka. Poväčšine majú rôzne zdravotné problémy, nerozprávajú,
papajú iba mixovanú stravu, sú plienkované. Avšak za pomoci lekárov a ich rodičov sa ich
podarí vypyplať. Na to všetko , ale potrebujú veľkú silu, ktorú dostávajú aj v tomto prípade od
nebeského Otca. Zároveň, ale potrebujú aj nemalé finančné prostriedky, aby takýmto deťom
bolo dopriaté, ako aj ich rovesníkom, ktorých obidvaja rodičia môžu pracovať. Takéto deti
potrebujú časté rehabilitácie, kúpeľnú starostlivosť čo stojí nemalé peniaze o ktoré musia
prosiť aj takouto formou. Vypočujte si 9 ročného Samka.
Narodil som sa veľmi skoro v 27 týždni tehotenstva, vážil som iba 1160 g a môj štart na svet
bol ťažký. Bol som 2,5 mesiaca na neonatológií, kde ma vypyplali lekári a dali mi tú najlepšiu
starostlivosť. Rodičia si ma potom mohli konečne zobrať domov. Rástol som , silnel ale moje
schopnosti neboli na úrovni mojích rovesníkov. Cvičil som Vojtovu metódu a chodil som aj
plávať. Všetko som začal robiť neskoro a rodičia už začali tušiť že nie je všetko v poriadku. Na
2,5 roka mi bola diagnostikovaná detská mozgová obrna, diparéza dolných končatín,  detský
autizmus, mám aj škúlenie, ale len sem tam. Očká mi zachránili operáciou v Bratislave. (
retinopatia nedonosených bábätiek 2 až 3 stupeň ).A tak stále cvičím Bobath metódu,
navštevujem raz ročne kúpele , ktoré mi veľmi pomáhajú, chodím na koníky a tie ma veľmi
ukľudňujú. Navštevujem špeciálnu školu pre pre detičky s autizmom a mentálným
postihnutím.. Škola  mi veľmi pomáha  a aj vďaka spolupráci s mamkou sa maličkými
krôčikmi posúvam. Mamka ma doma veľa naučila, poznám farby tie základné, viem pekne
pracovať s kartičkami, ktoré vyjadrujú slovesá. Tak spolu bojujeme a nevzdávame sa.
Bohu žial , neviem rozprávať ani žiadnu hlásku vydať. Viem kričať. Moje porozumenie je na
úrovni ročného dieťaťa , preto je komunikácia so mnou ťažká. Ale viem si aspoň vypýtať jesť
a piť pomocou kartičiek. Rodičia ma už poznajú preto mi rozumejú oveľa viac ako iný ľudia.
Pomáhajú mi pri všetkom, pri obliekaní, papaní , umývaní  no so všetkým potrebujem
pomoc. Mám aj sestričku Sašku 7 ročnú. Mám ju veľmi rád a ona mňa , pomáha mi a ja ju
sledujem a snažím sa ju napodobňovať.
Rodičia aj napriek veľkej snahe dopriať mi to najlepšie, nedokážu mi zaplatiť rehabilitácie
v Liberte, aby som ich mohol absolvovať častejšie a ani zaplatiť delfinoterapiu, ani sa nedarí
naň našetriť. Preto Vás z celého srdiečka prosím, pomôžte nám. Ja aj moji rodičia Vám z
celého srdiečka ĎAKUJEME.
Samko a rodičia Mizerákoví.
Číslo účtu: SK22 0200 0000 0042 7334 5512
VS 15022014
Heslo: SAMKO

,

 

Oznamy 28.05.2023 

– Biblická hodina v stredu 31. 5. 2023 o 16 : 00 hod.
– Príprava konfirmantov v piatok 2. 6. 2023 o 15 : 30 hod. 

V súlade so schváleným plánom investícii na r.2023 vyhlasuje predsedníctvo zboru  na mesiac Jún ,,Dobrovoľnú účelovú oferu na realizáciu výmeny okien v hlavnej chrámovej lodi nášho reformovaného kostola.´´ Oferovať môžte hotovosťou, platbou na zborový účet, respektíve prostredníctvom platobného terminálu,ktorý je umiestnený vo vestibule kostola.“

.

.

Platba Kartou

Od 12.2.2023 je možné ofery uhradiť debetnou alebo kreditnou kartou.

https://www.kalvin.sk/wp-content/uploads/2023/02/na-cybersecurity-risks-300x155.jpg

.

.

Oznam

Milí členovia nášho cirkevného zboru, vážení sympatizanti a podporovatelia,
bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, oznamujeme Vám že Vaše ofery a príspevky je možné posielať elektronicky na č.ú. Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – cirkevného zboru Michalovce
IBAN: SK55 7500 0000 0040 3039 0669, ČSOB banka

V správe pre prijímateľa uveďte prosím účel ofery, príspevku :

DAN – platba cirkevnej dane
ZBOR – na slávu Božiu /prevádzkové potreby zboru
ZBIERKA – účelová zbierka
KAZATEL – podpora kazateľa
Podľa Vášho uváženia môžte a nemusíte uviesť meno a priezvisko prispievateľa.

Poďakovanie:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii projektu video-prenosov z nášho reformovaného kostola a naďalej zabezpečujú túto službu.
Prenosy On-line Bohoslužieb sú uskutočňované vďaka finančnej podpore Mesta Michalovce.