Aktuality

,

Oznamy 17.5.2024

– Biblická hodina v stredu 22. 5. 2024 o 16 : 00 hod.
– Príprava konfirmandov v piatok 24. 5. 2024 o 16 : 00 hod.
– Misijno diakonické stretnutie s VP na Trojičnú nedeľu 26. 5. 2024 o 15 : 00 hod.
– Preskúšanie konfirmandov 1. ročníka v nedeľu 2. 6. 2024 po dopol. bohoslužbách.  

Smútočný oznam 

Zomrel bývalý presbyter a člen zborového spevokolu Juraj Godočík.
Pozostalým vyprosujeme Božiu milosť!

.

.

https://www.kalvin.sk/wp-content/uploads/2024/05/Deň-seniorov-1-768x1086.jpg

.

.

Oznam

Milí členovia nášho cirkevného zboru, vážení sympatizanti a podporovatelia,
bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, oznamujeme Vám že Vaše ofery a príspevky je možné posielať elektronicky na č.ú. Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – cirkevného zboru Michalovce
IBAN: SK55 7500 0000 0040 3039 0669, ČSOB banka

V správe pre prijímateľa uveďte prosím účel ofery, príspevku :

DAN – platba cirkevnej dane
ZBOR – na slávu Božiu /prevádzkové potreby zboru
ZBIERKA – účelová zbierka
KAZATEL – podpora kazateľa
Podľa Vášho uváženia môžte a nemusíte uviesť meno a priezvisko prispievateľa.

Poďakovanie:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii projektu video-prenosov z nášho reformovaného kostola a naďalej zabezpečujú túto službu.
Prenosy On-line Bohoslužieb sú uskutočňované vďaka finančnej podpore Mesta Michalovce.