Aktuality

,

,

 

Oznamy 03.12.2023

– Seniorátna biblická hodina v utorok 5.12.2023 o 14 : 00 hod.  
– Nácvik spevokolu vo štvrtok 7. 12. 2023 o 17 : 00 hod.
– Adventný hudobno literárny večer vo štvrtok 7.12.2023 o 19 : 00 hod.  
– Konfirmačná príprava v piatok 8. 12. 2023 o 16 : 00 hod. 
– Misijno diakonické stretnutie s Več. Pánovou  10. 12. 2023 o 15 : 00 hod.
– Adventné stretnutie detí  v nedeľu 17. 12. 2023 o 14 : 30 hod.
– Svätá večera Pánova dopoludnia je 17.12. 2023 a na 1. sviatok vianočný 25.12.2023.      

 

.

.

Oznam

Milí členovia nášho cirkevného zboru, vážení sympatizanti a podporovatelia,
bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, oznamujeme Vám že Vaše ofery a príspevky je možné posielať elektronicky na č.ú. Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – cirkevného zboru Michalovce
IBAN: SK55 7500 0000 0040 3039 0669, ČSOB banka

V správe pre prijímateľa uveďte prosím účel ofery, príspevku :

DAN – platba cirkevnej dane
ZBOR – na slávu Božiu /prevádzkové potreby zboru
ZBIERKA – účelová zbierka
KAZATEL – podpora kazateľa
Podľa Vášho uváženia môžte a nemusíte uviesť meno a priezvisko prispievateľa.

Poďakovanie:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii projektu video-prenosov z nášho reformovaného kostola a naďalej zabezpečujú túto službu.
Prenosy On-line Bohoslužieb sú uskutočňované vďaka finančnej podpore Mesta Michalovce.