Aktuality

Oznamy 22.05. 2022

– Biblická hodina v stredu 25. 5. 2022 o 16 : 00 hod.
– Nácvik spevokolu v stredu 25. 5. 2022 o 17 : 00 hod.
– Nanebovstúpenie Pána – bohoslužby vo štvrtok 26. 5.2 022 o 10 : 00 hod.
– Konfirmačná príprava v piatok 27. 5. 2022 o 16 : 00 hod.

Svetový deň modlitieb SDM 2022

– uskutoční sa online v sobotu 5. 3. 2022 o 15 : 00 hod. v rim.kat. kostole u Palotínov na Stráňanoch – ,, kostol NSJ Stranany „

Zbierka pre Ukrajinu

– Veľká potreba zbierať deky, prikrývky, spacie vaky, všetko zabalené osobitne

Poďakovanie:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii projektu video-prenosov z nášho reformovaného kostola a naďalej zabespečujú túto službu.
Prenosy On-line Bohoslužieb sú uskutočňované vďaka finančnej podpore Mesta Michalovce.

Písaná kázeň 05.12.2021

Pre zobrazenie všetkých video – Bohoslužieb
alebo priamých prenosov z Bohoslužieb kliknite tu

OZNAM:

Milí členovia nášho cirkevného zboru, vážení sympatizanti a podporovatelia,
bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, oznamujeme Vám že Vaše ofery a príspevky je možné posielať elektronicky na č.ú. Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – cirkevného zboru Michalovce
IBAN: SK55 7500 0000 0040 3039 0669, ČSOB banka

V správe pre prijímateľa uveďte prosím účel ofery, príspevku :

DAN – platba cirkevnej dane
ZBOR – na slávu Božiu /prevádzkové potreby zboru
ZBIERKA – účelová zbierka
KAZATEL – podpora kazateľa
Podľa Vášho uváženia môžte a nemusíte uviesť meno a priezvisko prispievateľa.

Prajeme všetkým hojnosť Božieho požehnania.

Ing. Jaroslav Bánoci – kurátor zboru

Mgr.Juraj Gajdošoci – zborový farár

Oznamy RE-MI-DIA, n.o.

*Reformovaný kalendár 2022*

Reformovaný kalendár 2022 je už hotový a pripravený na distribúciu. Cena
za kus 6,- €.

On line Aliančný modlitebný týždeň 2022

Téma : Šabat – Odpočinok

Témy na jednotlive dni:

Utorok 18 : 00 hod. – vedie AC
Téma: 1.deň – Sabat a identita

Streda 18 : 00 hod. – vedie Ref k.c
Téma: 2. deň – Sabat a Božie zaopatrenie

Štvrtok 18 : 00 hod. – vedie ECM
Téma: 3. deň – Sabat a odpočinok

Piatok 18 : 00 hod. – vedie AC Devleskeri khangeri
Téma: 4. deň – Sabat a súcit

Pripojenie :

ID 368 958 5002

Heslo na ZOOM: CBMI2021
alebo cez link;

https://us02web.zoom.us/j/3689585002?pwd=K29TQ3plQnVGa3NGVHdHOFg3bzJFQT09

Brožúra AMOT 2022

https://drive.google.com/file/d/1CqspzSU-wX-KFU6RtBY8x3GCcySYiOdQ/view?usp=sharing