Aktuality

,

Oznamy 25.02.2024

– Biblická hodina v stredu 28. 2. 2024 o 11 : 00 hod.  
– Príprava konfirmandov v piatok po jarných prázdninách.
– Nácvik spevokolu vo štvrtok 29.2.2024 nebude.    
– Kajúce bohoslužby v piatok 1. 3. 2024 nebudú. 
– Svetový deň modlitieb v sobotu 2.3.2024 o 15 : 00 hod. , kostol Ecav a.v. Michalovce.
– Výročná presbyterská schôdza v piatok 8. 3. 2024 o 17 : 00 hod.      
    

.

.

https://www.kalvin.sk/wp-content/uploads/2024/02/RE-MI-DIA-n.o.-2final-768x1086.jpg

.

.

Oznam

Milí členovia nášho cirkevného zboru, vážení sympatizanti a podporovatelia,
bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, oznamujeme Vám že Vaše ofery a príspevky je možné posielať elektronicky na č.ú. Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – cirkevného zboru Michalovce
IBAN: SK55 7500 0000 0040 3039 0669, ČSOB banka

V správe pre prijímateľa uveďte prosím účel ofery, príspevku :

DAN – platba cirkevnej dane
ZBOR – na slávu Božiu /prevádzkové potreby zboru
ZBIERKA – účelová zbierka
KAZATEL – podpora kazateľa
Podľa Vášho uváženia môžte a nemusíte uviesť meno a priezvisko prispievateľa.

Poďakovanie:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii projektu video-prenosov z nášho reformovaného kostola a naďalej zabezpečujú túto službu.
Prenosy On-line Bohoslužieb sú uskutočňované vďaka finančnej podpore Mesta Michalovce.