Zoznam literarúry k zakúpeniu

Náboženské knihy v našej ponuke:

Titul                                                     Cena

Pohrebný spevník                               3,00 €

Bohoslužobný spevník                       8,40 €

Biblia                                                 15,90 €

Modlitebná kniha                               3,50€

Teologická literatúra                       

Titul                                                                    Cena

Cesta Božieho ľudu, Kolektív autorov                3,00€

Zo sveta Starého zákona, Miloš Bič                   5,00€

Radostná zvěst SZ, Miloš Bič                             2,00€

Cesta Božího lidu SZ, Kalich                              5,00€

Biblická dějeprava, Kalich                                  3,00€

Kristus a dějiny, Kalich                                       1,00€

Biblický slovník, Kalich                                       5,00€

Aeropagitica, Imrich Peres                                 5,00€