Zoznam literarúry k zakúpeniu

Náboženské knihy v našej ponuke:

Titul                                                 Cena

Pohrebný spevník                                3,00 €

Bohoslužobný spevník                        8,40 €

Biblia                                                    15,90 €

Modlitebná kniha                                   3,50€

Teologická literatúra                       

Titul                                                                 Cena

Cesta Božieho ľudu, Kolektív autorov                3,00€

Zo sveta Starého zákona, Miloš Bič                   5,00€

Radostná zvěst SZ, Miloš Bič                             2,00€

Cesta Božího lidu SZ, Kalich                               5,00€

Biblická dějeprava, Kalich                                   3,00€

Kristus a dějiny, Kalich                                        1,00€

Biblický slovník, Kalich                                        5,00€

Aeropagitica, Imrich Peres                                 5,00€