Zoznam literarúry k zakúpeniu

Náboženské knihy v našej ponuke:

Titul                                                     Cena

Pohrebný spevník                                3,00 €

Bohoslužobný spevník                        8,40 €

Biblia                                                   15,90 €

Modlitebná kniha                                3,50€

Teologická literatúra

Titul                                                                 Cena

Cesta Božieho ľudu, Kolektív autorov            3,00€

Zo sveta Starého zákona, Miloš Bič                5,00€

Radostná zvěst SZ, Miloš Bič                          2,00€

Cesta Božího lidu SZ, Kalich                          5,00€

Biblická dějeprava, Kalich                              3,00€

Kristus a dějiny, Kalich                                  1,00€

Biblický slovník, Kalich                                   5,00€

Aeropagitica, Imrich Peres                              5,00€