Pohreb

Potrebné dokumenty a postup:

– list o obhliadke mŕtveho
– nahlásiť a zabezpečiť pohreb v miestnom dome smútku