Sobáš

Potrebné dokumenty a postup:

– zápisnica o uzavretí manželstva ( vydá miestna matrika )
– súhlas so spracovaním osobných údajov ( vydá farský úrad )
– svedkovia pri sobáši musia mať vek nad osemnásť rokov
– sobáš predchádza duchovná príprava