Svätá Večera Pánová

Postup:

– vysluhuje sa najmenej šesť krát v roku
– vysluhuje sa v zhromaždení cirkevného zboru
– na požiadanie osobne v nevyhnutných prípadoch