Spevokol

https://www.kalvin.sk/wp-content/uploads/2022/04/spevokoltitulnafoto.jpg

Nedochovala sa staršia dokumentácia zborového spevu u reformovaných / kalvínov/ v Michalovciach, ale predpokladáme že začiatky siahajú niekde do obdobia vzniku Michalovského ref. zboru teda do polovici 16.storočia. Novodobá história po r.1990 hovorí o spevokole, ktorý pravidelne vystupoval na Bohoslužbách a iných kresťanských podujatiach pod vedením br. Jána Dziaka. V období do r.2000 sa vystriedalo viacero dirigentov : s. Nistorová, s. Mária  Malejčíková,  br. Juraj Čisar.  Od  jesene  2000  do  konca  roku  2013  spevokol  viedol br. Juraj Tichý.

Názov SOLI DEO GLORIA spevokol začal používať od r. 2010. V tomto období sa počet členov stabilizoval na 25 – 30. Začiatkom roka 2014 dirigovanie spevokolu prevzala s. Veronika Savková. 

  Spevokol pravidelne účinkuje v Michalovskom reformovanom kostole počas sviatočných Bohoslužieb, na pravidelných prehliadkach spevokolov v miestach kde existujú ref. zbory ale aj na rôznych ekumenických slávnostiach v Michalovciach i širšom okolí.

      Repertoár spevokolu tvoria prevažne piesne a žalmy z protestantského prostredia v Európe, ale aj v USA.

ZOZNAM ČLENOV SPEVOKOLU

Soprán :                                                  Alt :                                   Tenor :                                 Bass :
Dzvoníková Paulína                     Godočíková Berta             Bánoci Pavol                    Bánoci Jaroslav
Eštoková Anna                             Iľčíková Mária                    Kontra Michal                  Godočík Juraj
Gajdošociová Jana                     Jenčová Anna                    Soták Radoslav               Knežo Blažej
Gajdošová Marta                         Kicová Katarína                 Šoltés Ján                        Sabo Ladislav
Lisá Gabriela                                Kicová Milada                    Šoltés Ján ml.                  Virčík Zdeno
Lisá Gabriela ml.                         Ohrisková Renáta
Sotáková Timea
Stloukalová Kvetoslava
Stropkovičová Milka
Šoltésová Viera
Štefančíková Jozefína
Tomašuľová Anna
Vaľočíková Jarmila
Zolová Ľubica
Stuľaková Anna

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
spevokol_0071
SONY DSC
spevokol_0061
spevokol_0051
spevokol_0031
spevokol_0041
SONY DSC
spevokol_030
spevokol_029_b
spevokol_029_a
SONY DSC
spevokol_029
spevokol_028
spevokol_027
spevokol_025
spevokol_026
spevokol_024
spevokol_023
spevokol_022
SONY DSC
spevokol_021_b
spevokol_021
spevokol_019
spevokol_020
spevokol_018
spevokol_017
spevokol_016
spevokol_015