Krst

Potrebné dokumenty a postup:

– rodný list dieťaťa
– súhlas so spracovaním osobných údajov ( vydá farský úrad )
– povinná prítomnosť rodičov a krstných rodičov pri krste
– krst dospelého predchádza duchovná príprava