Rok 2014

Plavba loďou po Zemplínskej Šírave

V nedeľu popoludní dňa 13.7.2014 sme o 15 00 hod. vyplávali loďou Zemplín, na okružnú plavbu po Zemplínskej Šírave. Oddychová plavba bola za ideálneho počasia, nebolo ani chladno, ale ani príliš horúco. Plavba loďou zaujala najmä deti, ktoré pod dohľadom rodičov obdivovali vlny šíravskej vodnej hladiny a okolie s turistami, loďkami a vodnými skútrami. dospelí sa na lodi mohli porozprávať a aj pospomínať na zašlé časy, keď na Šírave bola “ hlava na hlave“. Po plavbe sme si prezreli zaujímavú výstavu o živote v minulosti, ktorú obetavo a nadšene udržiava na stredisku Lúč, členka nášho sboru Jozefína Štefančíková. Niektoré veci, ktoré sa kedysi bežne používali sme rozpoznávali, k videniu napríklad boli i nádherné výšivky, ktorých zhotovenie si vyžadovalo niekoľko mesiacov či rok. Už tradičný zborový výlet loďou bol pre nás príležitosťou sa lepšie spoznať a aj spoločne prežiť pekné popoludnie.

Konferencia reformovaných seniorov

Konferencia reformovaných seniorov sa uskutočnila na Zemplínskej Šírave v hotely Chemes v dňoch 13.10. až 15.10.2014. Téma konferencie, ktorú organizovala Remidia n.o. bola: “ Stretnutie s Jóbom“. Na konferencii sa stretli seniori, ktorí sa spolu zdieľali, modlili sa a navzájom sa povzbudzovali. Konferencie sa zúčastnili aj seniori z nášho michalovského reformovaného zboru.

Konferencia presbyterov Palín 2014

Konferencia presbyterov sa uskutočnila v Palíne, dňa 19.10.2014 o 14 30 hod. v reformovanom kresťanskom kostole v Palíne. Hlavným predmášateľom bol zástupca biskupa Marian Hamari, ktorý hovoril na tému : “ Kam kráčaš RKCS ? “
V  roziashlej prednáške bola zdôraznená úloha reformovaného kresťanstva, reformovaných, ktorí žijú na Slovensku v rôznych mestách. Prihlásili sa síce k RKCS, ale cirkev sa o nich tam, kde žijú nestará, ako prednášajúci podčiarkol.
Po ukončení konferencie nasledovalo pohostenie pre účastníkov v kultúrnom dome v Palíne, ktoré pripravil domáci zbor.
Konferencie sa zúčastnili aj presbyteri michalovského reformovaného zboru.