Rok 2009

Článok z koncertu 25.12.2009 :

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle Lk.2,14“

Týmto biblickým veršom nás na svojom plagáte pozývali Michalovskí mladí reformovaní kresťania na ekumenický vianočný koncert kresťanskej mládeže v 1.sviatok vianočný o 16.00 hod.

S pribúdajúcim časom sa postupne zapĺňala zborová miestnosť mladými aj tými skôr narodenými a keď sa blížil začiatok koncertu, koncertná sála beznádejne praskala vo švíkoch.

V úvode brat kurátor Ing. Jaroslav Bánoci privítal všetkých, ktorí prijali pozvanie a rozhodli sa stráviť vianočné popoludnie pri kresťanskej piesni.

Hneď na začiatku čakalo prítomných, ale aj moderátorky, ktoré nás podujatím sprevádzali, prekvapenie. Na pódiu sa objavila hudobná formácia, ktorá nebola v programe. Po údive všetkých ju predstavil br. Juraj Tichý, ktorý je duchovným vodcom kapely s viac významovým názvom PF (na teraz – príležitostná formácia).

Táto reformovaná kresťanská skupina ako sme sa dozvedeli vznikla pred 9 dňami a zahrala nám 6. Žalm a pieseň s názvom Ráno, ktorej autorom je br. Juraj Tichý. Členmi tejto novo vzniknutej formácie sú Juraj Tichý, Jaroslav Bánoci, Jakub Tichý a Ján Dzijak.

Po tomto prekvapivom úvode to rozbehla chválospevová skupina Cirkvi bratskej v Michalovciach vedená Tomášom Borošom, ktorá modlitbou a spevom vtiahla do spevu celé publikum. Po nich sa predstavila skupina Zjav 19,5 ( „Chváľte nášho Boha všetci Jeho služobníci, ktorí sa ho bojíte, malí i veľkí“) z Tušického reformovaného zboru, ktorej lídrom je Jarmila Šimková. Len čo dozneli posledné tóny a búrlivý potlesk, už na pódium cválala skupina Heaven Horses vedená Elvírou Tkáčovou z Evanjelickej cirkvi metodistickej v Michalovciach, ktorí nás príjemne naladili svojimi chválospevmi. Ich vystriedala skupina reformovanej cirkvi v pôsobnosti Ondavsko – Hornádskeho a Michalovského seniorátu Laudo (chválim), ktorej názov nám prezrádza dôvod, prečo sa stretávajú. Ich prioritou je chváliť Pána, čo nám aj predviedli vo svojom vystúpení.Celkom odlišný hudobný žáner nám predstavila skupina Venite z Michaloviec vedená Brankom Chmurovičom, ktorá spieva piesne pochádzajúce z ekumenického spoločenstva bratov z francúzkej dedinky Taizé. Tá nás potešila spevom latinských kánonov za doprovodu štyroch gitár.

Ich pôsobivé vystúpenie vystriedala rocková formácia Salesband zo Saleziánskeho strediska v Michalovciach vedená Milošom Šimurdom, ktorá svojou hudbou strhla všetkých prítomných a tak im neostávalo nič iné, len pridať ešte jednu pesničku.

No koncert sa blížil k záveru a tak moderátorky večera Maťka Gajdošová a Vierka Šoltésová pozvali na pódium posledných účinkujúcich, ktorými boli všetkým prítomným dobre známi členovia skupiny Rogate pôsobiacej pri Reformovanom kresťanskom cirkevnom zbore v Michalovciach. Zaujímavosťou tejto skupiny je ich ekumenický charakter. Z ôsmych členov sú dvaja z pravoslávnej cirkvi, jeden z evanjelickej cirkvi a.v. a piati z reformovanej cirkvi. Zakladateľmi skupiny sú bratia Pavol a Peter Bánociovi a Maťka Gajdošová, Peter je zároveň lídrom skupiny. K ním sa pridali Rasťo Micák, súrodenci Pavol

a Miriam Sabovi, Lenka Jenčová a Vierka Šoltésová. Svojou hrou, spevom a nefalšovanou radosťou strhli všetkých a tak nebolo hádam človeka v preplnenej sále, ktorý by nespieval s nimi. Po doznení posledných tónov poďakoval všetkým ktorí prišli, aby aj takto chválili nášho Pána v tento vzácny čas, náš brat farár Juraj Gajdošoci. Poďakoval sa v prvom rade Pánu Bohu za to, že sme sa mohli takto stretnúť, ale aj všetkým účinkujúcim skupinám a bratom duchovným z jednotlivých cirkvi pôsobiacich v Michalovciach, ako aj bratovi seniorovi Ondavsko-Hornádskeho seniorátu Jurajovi Breckovi, ktorý si našiel čas a zavítal medzi nás.

A hoci čas už veľmi pokročil nikomu sa akosi nechcelo preč a tak naše Rogate muselo ešte niečo na záver pridať. A potom už len malé občerstvenie a prianie o rok zase.