Rok 2011

Článok z koncertu 20.06.2011

„Za všetko ďakujte, lebo to je vôľa Božia pri vás v Kristu Ježiši!“ 

Tes. 5. kap., 18. v.

Týmto mottom pozývali reformovaní veriaci Michalovského zboru na koncert kresťanských piesní a žalmov, ktorý sa konal 20.6.2010 o 17.00 hod. v reformovanom kresťanskom kostole v Michalovciach.
   Všetkých, ktorí prijali pozvanie na koncert v úvode privítal br. kurátor Ing. Jaroslav Bánoci a modlitbu predniesla s. Mária Iľková.
Hneď na to sa slova ujali moderátorky podujatia Maťka Gajdošová a Vierka Šoltésová, ktoré nás celým koncertom sprevádzali.
V prvom bloku sa predstavil 34 členný spevokol SOLI DEO GLÓRIA pod vedením Ing. Juraja Tichého spevom troch piesní a to Žalm 98 – Spievajme Bohu pieseň novú, Večné príbytky – spirituál a jednou z najznámejších hymnických piesní – Smieť žiť pre Krista.
     Týchto, hoci vekom nie až tak starých, vystriedali v speve predsa len o niečo mladší členovia zborovej mládeže o ktorú sa starajú Blažej a Martina Knežovi a Slavo Koba. Za hudobného doprovodu Blažeja Kneža a Jakuba Tichého zaspievali piesne Nad všetkých kráľov a Ty si svätý a právom si vyslúžili neutíchajúci aplauz.
     Po nich už dostala priestor hudobná skupina PF (príležitostná formácia – hrá ten, kto je príležitostne vo forme alebo práve po ruke).  Zahrali a v podaní J. Tichého nám aj zaspievali dve autorské piesne Juraja Tichého Ráno a Ročné obdobia a v inštrumentálnom podaní to bol Žalm č.6. Svojim vystúpením dokázali, že boli naozaj vo skvelej forme.
     No a už sa nám opäť predstavil vo svojom druhom bloku spevokol SOLI DEO GLÓRIA ktorý zaspieval spirituál Bol si tam, celosvetovo známu hymnickú pieseň Úžasná milosť a jeden z najznámejších a najkrajších žalmov – 23. Žalm – Hospodin, je môj Pastier milujúci – všetky v štvorhlasnom prevedení.
     A prišiel čas, keď spev vystriedalo hovorené slovo. Na základe textu z 1. Tes. 5. kap., 18. v., ktoré bolo mottom koncertu sa k nám prihovoril miestny br. farár Juraj Gajdošoci, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že nie je nič, za čo by sme nemali ďakovať. Z našej vďačnosti nemá byť vyňaté nič čo nás stretá v našom živote už či sú to veľké veci alebo z nášho pohľadu len maličkosti.
     No a došlo k preladeniu sa na iný hudobný žáner, čím bolo vystúpenie hudobno-speváckej skupiny Rogate pod vedením Petra Bánociho. Svoje vystúpenie venovali všetkým otcom, ktorí si práve v túto nedeľu pripomínali svoj veľký deň – Deň otcov. V ich podaní sme si vypočuli piesne Všade tam kde sú ľudia zídení, Sme Jeho deti, Aj keď Ťa nevidím a Už som nové stvorenie.
     Vo svojom treťom bloku nám spevokol SOLI DEO GLÓRIA (ktorý mimochodom pod týmto názvom vystupoval po prvý krát) zaspieval známy anglický nápev z 18. storočia – Raduj sa svet a husitský Otče náš z r. 1420, no a už znovu nabehli hudobníci z Rogate, aby nás potešili piesňami Ježiš je hoden slávy, Okamihy čakania a Keď Boží syn nás navštívil.
     Moderátorky nám počas celého koncertu predstavili všetkých účinkujúcich a oboznámili nás z históriou tej – ktorej hudobnej fomácie ako aj s autormi spievaných piesní.
      Koncert sa však nezadržateľne blížil k svojmu záveru a tak sme si vypočuli slová požehnania z úst br. Farára, jeho poďakovanie a pozvanie k občerstveniu v zborovej miestnosti, ktoré pripravili sestry nášho zboru. Ale nebol to ešte celkom koniec. Záverečnou bodkou večera bol spev piesne Kristus Pán je vzkriesený ktorý  bol premiérovo zaspievaný v podaní spevokolu SOLI DEO GLÓRIA spolu s hudobno-speváckou skupinou ROGATE.
No a už len dovidenia na budúce…
 
                                                                                                               

Viera Šoltésová