Rok 2023

Svetový deň modlitieb 2023

Tohtoročný svetový deň modlitieb pripravili ženy z ďalekého Taiwanu. Jeho téma je blízka nám všetkým: ,, Počul som o vašej viere“. Taiwan charakterizuje modrá farba, čo značí, že je obklopený oceánom. Zelená farba, to sú vysoké hory. Žltá a biela znamená veľké bohatstvo prírodných zdrojov. Hlavný obraz od výtvarníčky Hui – Wen Hsaio, znázorňuje, že ostrovnej krajine kresťanská viera prináša mier, pokoj a budúcnosť.
V Michalovciach sa slávil Svetový deň modlitieb 2023 dňa 4.3.2023, v reformovanom kresťanskom kostole. Zišli sa ženy z jednotlivých cirkevných zborov v meste, ktoré pripravili a predviedli hlavný program podľa brožúry k SDM 2023. Spievali sme nádherné taiwanské kresťanské piesne, ktoré sa dostali do nášho srdca. Na zamyslenie nám poslúžil biblický text Efezanom 1, 15 – 19. Tu apoštol Pavol úprimne ďakuje Bohu za vieru, ktorú majú a prejavujú Efezania. V našom živote máme aj prekážky a rôzne ťažkosti. Toto všetko môže oslabovať našu vieru, dokonca môžeme strácať nádej. Napriek každej rozdielnosti dosahujeme jednotu len v Ježišovi Kristovi. On nás zjednocuje tým, že nás všetkých miluje.
Na záver ekumenického stretnutia katolícky a protestantskí duchovní udelili všetkým požehnanie. Nasledovalo pohostenie, kde sa viedli spoločné rozhovory medzi prítomnými. Súčasťou dňa modlitieb bola dobrovoľná finančná zbierka, ktorá sa použije pre potreby kresťanov na Tiawane. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným obetavým ženám, ktoré mali čítanie a spevy, sestre Anne Tomašuľovej za jej organizačné úsilie. Veľká vďaka Bohu za milosť jednoty, ktorú nám vytvoril Svetový deň modlitieb 2023.