Rok 2019

Tenisový turnaj vo štvorhre mužov

Historicky prvý tenisový turnaj v našej cirkvi sa uskutočnil v sobotu 7.9.2019 v areáli Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Zúčastnili sa ho členovia ondavsko – hornádskeho a michalovského seniorátu. Náš domáci zbor reprezentovali : Július Sabo, Juraj Sabov, Zdeno Virčík, Juraj Štunda, Radoslav Soták, Branislav Bánoci, Jaroslav Bánoci.

Po evidencii a rozdelení hráčov nasledovalo oficiálne otvorenie tenisového turnaja. Na dvoch tenisových dvorcoch prebiehalo vzájomné zápolenie medzi hráčmi z Bánoviec nad Ondavou, z Tušíc a z Michaloviec. V priateľskom meraní tenisových síl sa tak stretlo šesť zmiešaných dvojíc. Prvý turnaj sa úspešne skončil a vyhodnotil. Brat senior ondavsko hornádskeho seniorátu, Juraj Brecko, predniesol záverečnú modlitbu. Rozchádzali sme sa po dobrom guľáši a po ešte lepšom priateľskom spoločnom dopoludní.

Veľké poďakovanie patrí zanieteným bratom pri organizácii turnaja, zúčastneným výborným tenistom a fanúšikom, najväčšia vďaka je adresovaná hlavnému organizátorovi tam hore. Máme nádej, že nám milosť Božia umožní budúcoročné pokračovanie vydareného tenisového zápolenia.

Návšteva ZOO Nyíregyháza

V ZOO Nyíregyháza žije 2300 jedincov 250 druhov živočíchov, z piatich kontinentov. Ich životné prostredie, výbehy ohraničené vodnými kanálmi sú veľmi podobné ich prírodnému životnému prostrediu.